Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Bij WBN Security begrijpen we dat veiligheid en gezondheid op de werkplek van essentieel belang zijn. Daarom bieden wij uitgebreide Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) diensten aan om uw bedrijf te helpen potentiële gevaren te identificeren en te beheren.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een systematisch onderzoek naar de risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het doel is om te identificeren waar potentieel gevaar schuilt, te evalueren hoe ernstig deze risico’s zijn, en passende maatregelen te nemen om deze risico’s te beheersen of te elimineren.

Stappen in het RI&E-proces

1. Voorbereiding: We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin we de specifieke behoeften en context van uw bedrijf bespreken. Dit helpt ons om een gericht plan van aanpak te ontwikkelen.

2. Inventarisatie: Onze veiligheidsdeskundigen bezoeken uw bedrijf en voeren een grondige inspectie uit. Hierbij maken we gebruik van checklists en vragenlijsten om systematisch alle mogelijke risico’s in kaart te brengen.

3. Evaluatie: Na de inventarisatie analyseren we de verzamelde gegevens om de ernst van elk risico te beoordelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kans op optreden en de mogelijke gevolgen voor uw medewerkers en bedrijfsmiddelen.

4. Plan van Aanpak: Op basis van de evaluatie stellen we een Plan van Aanpak op. Hierin beschrijven we gedetailleerd welke maatregelen genomen moeten worden om de geïdentificeerde risico’s te beheersen of te elimineren. Dit kan variëren van eenvoudige aanpassingen tot uitgebreide veiligheidsmaatregelen.

5. Implementatie: We ondersteunen u bij de implementatie van het Plan van Aanpak. Dit kan inhouden het trainen van uw medewerkers, het aanpassen van werkprocessen, en het installeren van veiligheidsvoorzieningen.

6. Evaluatie en Follow-up: Na de implementatie voeren we periodieke evaluaties uit om te controleren of de maatregelen effectief zijn en om nieuwe risico’s tijdig te identificeren. Indien nodig passen we het Plan van Aanpak aan.

Voordelen van een RI&E bij WBN Security

  • Compliance: Voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid.
  • Veiligheid: Creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers.
  • Efficiëntie: Voorkomen van ongevallen en incidenten die kunnen leiden tot stilstand en productiviteitsverlies.
  • Kostenbesparing: Verminderen van kosten gerelateerd aan arbeidsongevallen en ziekteverzuim.
  • Reputatie: Versterken van uw bedrijfsreputatie door aantoonbare inzet voor veiligheid en gezondheid.

Maak een afspraak voor uw RI&E

Wilt u meer weten over onze RI&E diensten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via [Uw Telefoonnummer] of [Uw E-mailadres]. U kunt ook ons online formulier invullen op [Uw Website].

Wij helpen u graag bij het creëren van een veilige en gezonde werkplek.

WBN Security Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Meer informatie nodig ?